Czym jest Plan Działań Krótkoterminowych?

Czym jest Plan Działań Krótkoterminowych?

Plan Działań Krótkoterminowych – czym tak na prawdę jest?  Polska, mimo poprawy widocznej w ostatnich latach, wciąż boryka się z ogromnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie wysokie są stężenia pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu,...
SMOG – niewidzialny wróg. Czym oddychamy?

SMOG – niewidzialny wróg. Czym oddychamy?

Skąd się bierze smog?  Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest tzw. „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie...