Aktualności SYSLOP

9 stycznia 2024 roku wydano pierwsze komunikaty w systemie SYSLOP!

9 stycznia 2024 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał pierwsze komunikaty antysmogowe w systemie SYSLOP. 

Komunikaty wydane zostały dla obu województw korzystających z systemu SYSLOP:

  • dla województwa mazowieckiego – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – wydany dla powiatów: legionowski, wołomiński, Warszawa, otwocki, pruszkowski, pułtuski, Radom,
  • dla województwa małopolskiego – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – wydany dla powiatów: nowotarski z wyłączeniem gminy Rabki-Zdroju, Tarnów, tatrzański, wielicki.

Głównymi przyczynami w obu przypadkach były:

  • warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń,
  • emisja z sektora bytowo-komunalnego z uwagi na okres grzewczym
  • oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta. 

Użytkownicy w obu województwach szybko zareagowali – 52% Użytkowników odebrało komunikat, natomiast od razu raport z podjętych działań dodało w tym samym dniu prawie 40% podmiotów. To świetny początek – zwłaszcza, że w województwie małopolskim system używany jest w systemie pilotażowym, czyli równolegle z wcześniejszą drogą komunikacji. 

 

Obraz: Screenshot: Post na Facebooku - Infografika o złym stanie powietrza, 3. stopień zagrożenia, przekroczenie PM 10 (50 µg/m³)

Widok z systemu SYSLOP – komunikat z dnia 09.01.2024 woj. mazowieckie 

 

Pamiętajcie, że raport można dodać w każdej chwili! Bieżące uzupełnianie podjętych działań pozwala na właściwą agregację danych, co znacząco ułatwia roczną sprawozdawczość w obszarze realizacji Programu Ochrony Powietrza. Ponadto dzięki możliwości weryfikacji statusu powiadomień urzędy marszałkowskie widzą które jednostki reagują na bieżąco i właściwie realizują założenia Planów Działań Krótkoterminowych.

Obraz: Screenshot: Post na Facebooku - Infografika o złym stanie powietrza, 3. stopień zagrożenia, przekroczenie PM 10 (50 µg/m³)
Najczęściej czytany

Jak działa SYSLOP?

SYSLOP jest narzędziem wspierającym wszystkie płaszczyzny procesu powiadamiania i wdrażania w życie obowiązków prawnych wynikających 
z Planów Działań Krótkoterminowych. Dowiedz się więcej o jego działaniu oraz problemach jakie rozwiązuje.