Projekty dofinansowane
ze środków Uni Europejskiej

Zamówienie na Zespół Interdyscyplinarny do wytworzenia rozwiązania MVP – Wyzwanie JST nr 3 – Czyste Powietrze – system informacyjno-ostrzegawczy o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza.

Projekt SYSLOP

Projekt SYSLOP współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 PO PC – „Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego” – Wyzwanie JST nr 3 – Czyste Powietrze. 

Inicjatywa powstała w ramach idei GovTech. Celem tego typu projektów jest otwieranie sektora publicznego na innowacyjne rozwiązania, w tym właśnie cyfryzację usług publicznych, a ich oddziaływanie poza jednostkami samorządu terytorialnego ma również pozytywny wpływ na społeczeństwo.