SYSLOP – jedno narzędzie, wiele możliwości. Efektywna komunikacja, realne rezultaty – globalnie i lokalnie

SYSLOP – sprawia, że wykonywanie obowiązków wynikających z prawa
staje się łatwiejsze i szybsze, co prowadzi do podniesienia efektywności realizowanych działań.

Twoja gmina chce dołączyć do 496 gmin, które korzystają z systemu SYSLOP? Uczestnicy projektu >

SYSLOP – dlaczego warto wdrożyć system?

Pozwala na skuteczną implementację prawa

System SYSLOP usprawnia realizację obowiązków wynikających z PDK i pomaga skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza.

Wprowadza łatwe raportowanie z podjętych działań

SYSLOP usprawnia proces sprawozdawczy – dzięki kilku kliknięciom pozwala wygenerować niezbędne raporty, zestawienia i sprawozdania.

Automatyzuje proces obiegu informacji

SYSLOP przekazuje powiadomienia w czasie rzeczywistym, minimalizuje zatory komunikacyjne, pozwala monitorować status wysłanych wiadomości i podjęte działania.

  Zainteresowany? Zgłoś się do programu a my załatwimy wszystko za Ciebie!

  Pozostaw e-mail, telefon oraz wpisz jaką instytucję reprezentujesz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.




  Opis obrazka

  Komunikacja 2.0 - implementacja prawa dzięki skutecznej komunikacji.

  • Komunikacja w czasie rzeczywistym

   Niezależnie od czynników zewnętrznych wiadomość zawsze dociera do wszystkich użytkowników bez zbędnej zwłoki!
  • Komunikacja wielokierunkowa

   Pozwalająca w łatwy sposób propagować informacje o przekroczeniach i ryzyku przekroczenia określonych substancji w powietrzu, jak i przekazywać informację zwrotną do jednostek nadrzędnych.
  • Komunikacja sprawna i efektywna

   Umożliwiająca realną ochronę powietrza, pozwalające rzetelnie realizować prawo, a w konsekwencji poprawia zdrowie i jakość życia lokalnych społeczności!
  • Komunikacja różnymi kanałami

   System może w łatwy sposób przekazywać informacje mailowo i sms-owo, przy użyciu social media, a za pomocą interfejsu API może zostać połączony z różnymi aplikacjami!

  SYSLOP – jedno narzędzie, wiele możliwości. Efektywna komunikacja, realne rezultaty – globalnie i lokalnie

  System SYSLOP jest odpowiedzią na potrzebę skutecznego systemu powiadamiania międzyinstytucjonalnego – od poziomu ogólnokrajowego, po lokalny. Z jednej strony generuje ułatwienia dla podmiotów implementujących prawo, z drugiej pomaga indywidualnym jednostkom podejmować decyzje warunkujące jakość ich życia. Jedno narzędzie – wiele korzyści.

  Województwa pilotażowe :

  Poproś o kontakt
  naszego konsultanta.

  Pozostaw E-mail oraz wpisz jaką instytucję reprezentujesz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

   Wypełnij formularz!




   Korzyści z SYSLOP dla: Wojewódzkiego
   Urzędu Marszałkowskiego
   Korzyści z SYSLOP dla: Jednostek
   Samorządowych
   Korzyści z SYSLOP dla: Mieszkańców
   i obywateli
   Nadzór nad realizacją PDK (Planów Działań Krótkoterminowych)

   Automatyzacja procesu powiadamiania w aplikacji, przez modułu API i Social Media

   Łatwy i szybki dostęp do informacji
   smogowych

   Monitoring efektywności działań zawartych w PDK

   Łatwiejsza realizacja obowiązków wynikających z prawa

   Możliwość podejmowania działań zaradczych

   Monitoring efektywności działań zawartych w PDK

   Efektywna realizacja działań operacyjnych w PDK

   Ochrona zdrowia

   Optymalizacja PDK

   Ułatwianie raportowania
   i sprawczości

   Poprawa jakości życia

   Dotychczas funkcjonujący system powiadamiania zawierał wiele elementów, które sprawiają, że był nieskuteczny. Redagowanie komunikatów było niesamowicie czasochłonne, a proces rozsyłania informacji nigdy nie był zautomatyzowany – co w efekcie zmuszało urzędników do ręcznego wysyłania komunikatów drogą mailową.
   Takie podejście powodowało opóźnienia, a nawet zatory informacyjne.
   System SYSLOP odpowiada na wszystkie powyższe problemy z jednej strony generuje ułatwienia dla podmiotów wykonujących ciążące na nich obowiązki prawne, z drugiej pomaga indywidualnym jednostkom podejmować decyzje warunkujące jakość ich życia.

   System SYSLOP powstał w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego projektu: „Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej jednostek samorządu terytorialnego” w odpowiedzi na Wyzwanie „Czyste Powietrze – system informacyjno-ostrzegawczy o jakości powietrza”.
   Odpowiedzialność za całość działań organizacyjno-formalnych związanych z przedsięwzięciem spoczywa na EdTech Hub Akcelerator Sp. z o.o. Śląska firma Progmat jest odpowiedzialna za aspekty techniczne, projektowanie i rozwijanie narzędzia IT. Inicjatorem procesu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który aktywnie uczestniczył w pracach i wskazywał kierunki rozwoju narzędzia.
   Do projektu dołączył również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wspólnie z Mazowszem wspierał twórców oprogramowania. Konsultacje eksperckie udzielane były przez Główny Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Alarm Smogowy.

   Fundacja Frank Bold zapewniła wsparcie w kwestiach prawnych. Serdecznie dziękujemy jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym przy jednostkach samorządu terytorialnego za przeprowadzenie testów, doradztwo i opiniowanie rozwiązań.

   Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pretium amet id consequat fermentum nam tellus aliquam nulla. Ut sit mattis urna mauris tristique cursus sit. Eget in facilisis cras nulla quam ut sollicitudin proin.

   Et amet feugiat suspendisse sed at et turpis nisi consequat. Viverra scelerisque aliquam eu aliquam lorem mauris adipiscing.

   Geneza powstania systemu SYSLOP sprowadza się do obowiązków, które ciążą na Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, wynikających z obowiązującego systemu prawnego.

   W planach działań krótkoterminowych (PDK) ustalanych przez sejmiki województw określane są działania, które należy podjąć w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza. Realizatorami działań są równolegle podmioty publiczne, przedsiębiorcy oraz obywatele. Prawo krajowe obliguje GIOŚ do określania ryzyka oraz wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza i niezwłocznego przekazywania przedmiotowych informacji. Dotychczas funkcjonujący system był nieskuteczny. Po pierwsze, redagowanie komunikatów było bardzo czasochłonne.

   Po drugie, proces rozsyłania informacji nie był zautomatyzowany – odbywało się to za pomocą wiadomości mailowych przekazywanych przez pracowników instytucji, co powodowało znaczne opóźnienia w przepływie informacji. Kolejną bolączką funkcjonującego systemu był problem w obszarze sprawozdawczości – która również była realizowana za pomocą wiadomości mailowych, co znacznie utrudniało sporządzanie okresowych sprawozdań z podjętych  działań. Kluczowym problemem wynikającym z powyższych kwestii było nieskuteczne rozprzestrzenianie informacji wśród lokalnych społeczności, a w szczególności osób najbardziej wrażliwych – dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, osób przewlekle chorujących na choroby układu oddechowego itp. Jakość powietrza wpływa na istotne dla nich kwestie, warunkujące codzienne decyzje – jaką dawkę leków przyjąć, czy wyjść na spacer, uprawiać aktywność na świeżym powietrzu, wietrzyć pomieszczenia itp.

   System SYSLOP powstał w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego projektu: „Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej jednostek samorządu terytorialnego” w odpowiedzi na Wyzwanie „Czyste Powietrze – system informacyjno-ostrzegawczy o jakości powietrza”.

   Odpowiedzialność za całość działań organizacyjno-formalnych związanych z przedsięwzięciem spoczywa na EdTech Hub Akcelerator Sp. z o.o. Śląska firma Progmat jest odpowiedzialna za aspekty techniczne, projektowanie i rozwijanie narzędzia IT. Inicjatorem procesu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który aktywnie uczestniczył w pracach i wskazywał kierunki rozwoju narzędzia.
   Do projektu dołączył również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wspólnie z Mazowszem wspierał twórców oprogramowania. Konsultacje eksperckie udzielane były przez Główny Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Alarm Smogowy.

   Fundacja Frank Bold zapewniła wsparcie w kwestiach prawnych. Serdecznie dziękujemy jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym przy jednostkach samorządu terytorialnego za przeprowadzenie testów, doradztwo i opiniowanie rozwiązań.


   Korzyści z SYSLOP dla: Wojewódzkiego
   Urzędu Marszałkowskiego
   Nadzór nad realizacją PDK (Planów Działań Krótkoterminowych)
   Monitoring
   efektywności działań zawartych w PDK
   Monitoring
   efektywności działań zawartych w PDK
   Optymalizacja PDK

   Korzyści z SYSLOP dla: Jednostek
   Samorządowych
   Automatyzacja procesu powiadamiania
   w aplikacji, przez modułu API i Social Media
   Łatwy i szybki dostęp do informacji smogowych
   Łatwiejsza realizacja obowiązków
   wynikających z prawa
   Możliwość podejmowania działań zaradczych

   Korzyści z SYSLOP dla: Mieszkańców
   i obywateli
   Efektywna realizacja działań operacyjnych
   w PDK
   Ochrona zdrowia
   Ułatwianie
   raportowania i sprawczości
   Poprawa jakości życia

   Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pretium amet id consequat fermentum nam tellus aliquam nulla. Ut sit mattis urna mauris tristique cursus sit. Eget in facilisis cras nulla quam ut sollicitudin proin.

   Et amet feugiat suspendisse sed at et turpis nisi consequat. Viverra scelerisque aliquam eu aliquam lorem mauris adipiscing.

   Aktualności SYSLOP

   Najnowsze wpisy

   Wesołych Świąt Wielkanocnych!

   Wesołych Świąt Wielkanocnych!

   Najlepsze życzenia wielkanocne!

   Ranking miast smogowych 2023

   Ranking miast smogowych 2023

   Ranking miast smogowych sporządzony w 2023 roku - czy wiesz gdzie oddychało się najgorzej?

   W dniach 22-23 lutego 2024 odbyło się Forum Czystego Powietrza…

   W dniach 22-23 lutego 2024 odbyło się Forum Czystego Powietrza…

   Głównym tematem tegorocznego Forum Czystego Powietrza było ubóstwo energetyczne. Poruszono również kwestie działań na rzecz czystego powietrza, zmniejszenia emisji z…

   Poproś o kontakt
   naszego konsultanta.

   Pozostaw E-mail oraz wpisz jaką instytucję reprezentujesz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

    Wypełnij formularz!




    System stworzony przy współpracy z:

    Liderzy:

    Konsultacje: