Aktualności SYSLOP

Możliwość zapraszania do użytkowania systemu jednostek organizacyjnych przy JST!

Przedstawiciele gmin i powiatów mogą zapraszać do użytkowania systemu jednostki organizacyjne z terenu swojej gminy lub powiatu. Sprawdź jak to zrobić!

Do użytkowania systemu SYSLOP większość Użytkowników otrzymała zaproszenie na wniosek właściwego urzędu marszałkowskiego. To te podmioty przesyłają do nas zapotrzebowanie na wytworzenie konta do poziomu gminy. Na terenie gminy czy powiatu funkcjonuje jednak wiele jednostek organizacyjnych, które muszą zostać powiadomione w przypadku pojawienia się komunikatu na temat złej jakości powietrza. Najczęściej są to placówki oświatowe – żłobki, przedszkola, szkoły, placówki zdrowotne – ośrodki zdrowia, szpitale czy straż miejska. 

Już teraz możesz zaprosić te jednostki do korzystania z systemu SYSLOP! Dzięki temu będą one miały dostęp do wszystkich pojawiających się w systemie komunikatów właściwych dla ich regionu. Przedstawiciele gminy nie będą musieli ręcznie przekazywać informacji dotyczących ryzyka przekroczenia bądź przekroczenia norm jakości powietrza, ponieważ każdy Użytkownik systemu powiadamiany jest w tym samym czasie. Zadaniem gminy będzie tylko weryfikacja w systemie czy dana jednostka odbiera na bieżąco powiadomienia i zaznajamia się z ich treścią, co w łatwy sposób można sprawdzić za pomocą statusu danego komunikatu.

 

Warsztaty w ramach katowickiej konferencji SYSLOP

Zdjęcia z systemu SYSLOP

Każdy Użytkownik z poziomu gminy oraz powiatu może zaprosić jednostki ze swojego obszaru do korzystania z Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych.

Po zalogowaniu się do systemu wybierz w menu przedmiotowym po lewej stronie ikonę symbolizującą zielony domek.  

System przeniesie Cię do modułu zaproszeń, który składa się z dwóch sekcji – części dotyczącej instytucji oraz części dotyczącej konta użytkownika tej instytucji. W części instytucji obligatoryjne dane to nazwa, adres mailowy i typ instytucji. Gmina zawsze uzupełni się automatycznie! Jeśli jesteś z obszaru miasta Warszawa lub Kraków – możesz wybrać dzielnicę. Jeśli zapraszasz kolejną osobę z tej samej instytucji – wcześniej wprowadzone dane będą ładować się automatycznie po wybraniu jednostki. 

Następnie uzupełnij  dane dotyczące już konkretnego konta użytkownika – tutaj obligatoryjne jest tylko wskazanie adresu mailowego. 

Po uzupełnieniu danych na dole pojawi się możliwość wysyłki zaproszenia przez kliknięcie w przycisk “Wyślij zaproszenie”.

Pamiętaj, im więcej danych uzupełnisz, tym lepsza baza podmiotów będzie funkcjonować w systemie SYSLOP! W łatwy sposób będziesz mógł sprawdzić na przykład dane teleadresowe jednostki.

Warsztaty w ramach katowickiej konferencji SYSLOP

Zdjęcia z systemu SYSLOP

Jeśli masz trudności lub potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami! 

Obraz: Screenshot: Post na Facebooku - Infografika o złym stanie powietrza, 3. stopień zagrożenia, przekroczenie PM 10 (50 µg/m³)
wsparcie@syslop.pl
formularz kontaktowy w systemie SYSLOP
Najczęściej czytany

Jak działa SYSLOP?

SYSLOP jest narzędziem wspierającym wszystkie płaszczyzny procesu powiadamiania i wdrażania w życie obowiązków prawnych wynikających 
z Planów Działań Krótkoterminowych. Dowiedz się więcej o jego działaniu oraz problemach jakie rozwiązuje.